ساق دست مچدار(با دکمه)

ساق دست کاملا مشابه آستین های شومیز
با دکمه هایی که باز و بسته میشن و قرینه یکدیگر دوخته شدند

فیلتر کردن