ساق دست طرحدار سایز 3

قیمت اصلی 190،000 تومان بود.قیمت فعلی 110،000 تومان است.

ساق دست مجلسی سایز 1

قیمت اصلی 120،000 تومان بود.قیمت فعلی 65،000 تومان است.